Ultrarent Vatten 

Hur kan det bli bättre ekonomi med system för ultrarent vatten?

Systemet underlättar vid utförandet av fönsterputs. Systemet är installerat i servicebilar. Med hjälp av lätta kolfiberskaft som kan förlängas (upp till 16 - 18 meter) är det lätt att rengöra ytor på högre höjd och kostnaden för att hyra in skylift uteblir. Även risken vid höghöjdsarbeten försvinner då vi kan utföra arbetet direkt från marken. Självklart kan systemet kombineras med arbetsplattform vid mycket höga arbeten.

En utmaning som finns vid traditionell putsning är direkt solljus som gör att vattnet dunstar. Och att vanligt vatten lämnar fläckar efter sig. Eftersom ultrarent vatten inte gör det så kan vi effektivare putsa vid direkt solljus och nå ett bättre resultat. Det medför att vi inte behöver ta lika stor hänsyn till vädret.

Vad kan systemet användas till

Vårt mobila system med ultrarent vatten  passar perfekt till rengöring och putsning av skyltar, fönster, skyltfönster, fasadglas, butiksfönster, fasader i olika material, busskurer, båtar, bilar, bussar, solceller med mera. Och extra bra när det handlar om större ytor och ytor som är högre än armarna räcker.

Om vi ska sammanställa systemet med ultrarent vatten så blir planeringen mycket lättare då vädret inte spelar lika stor roll längre, metoden är miljövänligt och inga kemikalier behöver användas. Behovet av mobila arbetsplattformar minskar och därmed utsläpp av koldioxid och färre skador på mark. Utförandet av arbetet går både fortare och lättare då vi oftast arbetar från marken. 

Fasadtvätt

När du låter oss tvätta din fasad med ultrarent vatten så uppnår du flera fördelar. Ultrarent vatten fungerar nämligen även som anti alg- och mögelmedel eftersom mögel och algceller luras till att dricka ihjäl sig så att de spricker och dör. Detta sker eftersom cellerna alltid eftersträvar att behålla samma koncentration av bland annat salter i sin egen vätska som det kring slutande vattnet. Då ultrarent vatten inte innehåller några salter kommer en koncentrationsutjämning aldrig att ske och cellen fortsätter ta in vatten tills den spricker. Dessutom försvinner alla sporer från fasadytan och smuts som annars skulle binda fukt till underlaget, vilket i sin tur ger bra grogrund för ny påväxt.


Solceller tvätt

Forskning och tester visar på att solceller bör tvättas 1-2 gånger per år för att ge maximal effekt. Du kan få hela 20-30% mer energi genom att underhålla dina solpaneler rätt. Vi kan rengöra solpanel! Miljövänligt, säkert och ordentligt med vårt ultrarent vatten teknik.


Sammantaget så blir det ett renare resultat på dina fönster, fasad eller solceller till en lägre kostnad och mindre miljöpåverkan samt bättre arbetsmiljö.