Miljöinitiativ

Miljön är viktig för oss, därför prioriterar vi miljön omkring oss och vår egen arbetsmiljö!

Miljötänkandet står i fokus hos jpn facility management. Vi tar ett stort ansvar för tjänsterna vi levererar och hur de påverkar samhället och miljön. Vi strävar alltid efter att minska belastningen på våran miljön, vi använder därför bara tvättmedel med auktoriserad miljömärkning.

jpn facility management miljöpolicy

Vi skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt i kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar i övrigt arbete för:

  • att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
  • att förebygga föroreningar
  • att i tillämpliga delar följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav
  • att uppnå inom ramen för företagets miljöledningssystem uppställda miljömål

Våra insatser skall styras av en sammanvävning av vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vi använder oss av "Ultrarent Vatten" när vi putsar fönster, fasader och solcells paneler.

Ultrarent vatten är vanligt kranvatten som filtreras. Efter filtreringen får man ut rent H2O, utan kalker, metaller, salter och andra föroreningar som annars får vattnet att fungera likt en svamp som suger åt sig partiklar. Vattnet får också en mycket lägre ytspänning som gör att det kan tränga in i och lösa upp smuts på ett effektivare sätt. Det renade vattnet får nu en helt ny karaktär som gör att när vattnet kommer i kontakt med smuts, så försöker vattnet återställa sin naturliga balans och suger därmed åt sig smutsen som en svamp. 

Rengöring med ultrarent vatten är 100 % miljövänligt. Inga kemikalier används. Det kallar vi på jpn facility management riktigt miljövänligt.

För oss är ett rätt miljötänkande viktigt!