Byggservice

Känner du en bra hantverkare?

Att hitta en bra och pålitlig hantverkare är inte enkelt, men nu har du hittat rätt! Vi erbjuder byggservicetjänster som ger dig som kund fridfullhet, för vi kan vårt hantverk.

Att bygga och renovera är spännande och det ligger i människans natur att vilja skapa och bygga, förbättra och utveckla. Det är förstås långt ifrån alla som har kompetens och tid att bygga och renovera själva och det är då vi på jpn facility management finns här och erbjuder dig bästa tänkbara byggservice. Vi bygger inte bara - vi bygger och utvecklar långsiktiga relationer.

Vi har en bred och långvarig erfarenhet av både stora och små projekt. Vi har en bred erfarenhet av byggprojekt i alla dess storlekar i 9 olika länder i världen (där vi också har jobbat med infrastrukturer, väg och anläggningsprojekt). Vi har en bred krets av kunniga hantverkare, som är stolta över sitt byggkunnande och yrkesskicklighet. I sann jpn facility management anda bygger vår verksamhet på engagemang och personliga relationer. Målsättningen är alltid densamma: att hålla vad vi lovar, och leverera med hög hantverksmässig kvalitet. Det känns väl fridfullt!

Projektledning 

Funderar du på att bygga ditt drömhus, men har inte tid eller kunskap om att se till att byggfirman gör ett rätt jobb? Anlita oss som projektledare.  Som projektledare på ditt bygge ser vi till att arbetet flyter enligt de kvalitets- och tidsplaner som fastställts.  Vår professionella projektledning hjälper alla inblandade att arbeta effektivt mot gemensamma mål. Med ett slutresultat att vara stolt över.